Bygden i dag

I dag är samhället Björkfors  långt ifrån sitt forna jag, man kan säga att dom fasta invånarna och sommargästerna är ungefär lika många. Arbetstillfällena är få men det finns en hel del enmansföretag framförallt i hantverks branchen, lantbruket och skogsnäringen. Det finns några företag som har anställd personal t.ex Björkfors Plåt och Bröderna Svensson, annars är det att pendla till arbete på annat håll som gäller om man skall bo kvar i Björkfors. På sommaren lever samhället upp då många sommargäster flyttar ut och pendlar till sitt arbete.