Bygderådet

Styrelsen

 

Ledamot Marcus Johnsson

Ledamot Lars-Inge Schedenborg Sammankallande

Ledamot Sievert Johnsson

Ledamot Kjell Andersson

Ledamot Per-Inge Gredeskog

Ledamot Urban Eriksson

Ledamot Marie Röör