Information

Nu har bygderådet tagit över ansvaret för gymnastiksalen i Björkfors. Det gäller i första hand ett år till den 31/12 2018, sedan skall en utvärdering göras tillsammans med kommunen för att se hur man skall gå vidare. Tanken är att vi under året skall öka användandet och uthyningen av salen. Under fliken Gympasalen kan du se vad som gäller om du vill hyra salen. Hör av dig till oss om du  har några tankar på hur salen kan utnyttjas, klicka på fliken kontakt och skriv ner dina tankar där.