Sevärdheter

I Björkfors finns flera vandringsleder där det ges möjlighet till en varierande natur med en blandning av berg, dalar, skogar och sjöar. Bygden har även en rik historia som idag gör sig uttryck genom exempelvis järnålders gravar och flera fornborgar. Nils Dacke ska enligt forskning dessutom varit verksam i området. För att tydliggöra Björkfors utgångsläge så kommer här en inventering av vilka naturreservat, fornminnen och fiskeområden samt turist- och kulturaktörer som finns inom området idag. Utöver detta finns det i närområdet andra aktörer och olika natur- och kulturarv .


Naturreservat


Boda naturreservat


Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Barrskog av naturskogsartad karaktär dominerar och inslaget av hällmarker är stort. I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. En del av områden är av ädellövskaraktär men även aspdominerade partier finns. Skogen har en orörd karaktär och har få spår av skogsbruksåtgärder i sen tid. Vissa delar av reservatet bär fortfarande spår av tidigare skogsbete


Bråtberget


Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap alldeles intill sjön Björkern. Nivåskillnaderna inom området är stora, över 100 m från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du få se många värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och möta många gamla, ofta senvuxna ekar. Här finns en rad rödlistade lavar som de flesta är knutna till ek.


Hulebo naturreservat


Hulebo naturreservat består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre

Emmaren, med ädellövskog, där eken dominerar. Området tillhör den

lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med tuktade

lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker. Idag har igenväxningen

gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdsarter finns här i

en salig blandning. Skogen är gammal och förhållandevis orörd på grund

av den svårbrukade terrängen och här finns därför en stor mångfald av

växter och djur med många ovanliga arter. Från krönet 70 meter över sjön har

du en fin utsikt över omgivningen. Eken har en imponerande förmåga att

klamra sig fast och uthärda i den torra och jordfattiga branten. Likt tallarna på krönets hällmarker blir ekarna lågvuxna och krumma men kan ändå vara flera

hundra år gamla. Nedanför själva branten, öster om gården, både utanför och innanför reservatet, finns rester av åker och äng med odlingsrösen och gamla

askar som tidigare hamlats. Dessa har återhamlats 2009 i de delar som ligger inom reservatet. Ovan branten står områdets äldsta ek, en halvdöd kortvuxen jätte som måste vara mellan 500-1000 år.


Idhult naturreservat


Vid Idhults by finns ett äldre odlingslandskap med stenröserika tegar och betesmarker med en mycket intressant och säregen flora. Från byn, som ligger

på krönet av en höjdrygg, finns en storslagen utsikt över omgivande marker. Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjö-

fyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna

åkrar med talrika odlingsrösen.


Ryda naturreservat


Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden med naturskogsartad barrskog där tall dominerar. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng. De flesta av områdets rödlistade och krävande arter av mossor och lavar är knutna just till ek och asp.


Valöbrantens naturresrevat


Här finns en markerad stig som går branten upp och när du kommit upp så är du på uppe på Korpberget och har en fantastisk utsikt över sjön Björkern och dess omgivningar.


Fornminnen


Gumhems gravfält


Gumhems gravfält är beläget vid sjön Åsundens östra strand och är daterat till någon gång mellan 500 och 1050 e. Kr. På området finns även en 17,5 m lång skeppsättning med 22 stenar. Gravfältet är det näst största kända i Östergötland. Området används som betesmark men är under perioden 20/6 till 20/8 fritt från djur. Det går även att ta sig till Gumhem från vattnet via Åsunden då det finns både brygga och grunda stränder att tillgå.


Hagla gravfält


Gravfältet vid Hagla är troligen från yngre järnåldern (omkring 400 e Kr). Här finns ett tiotal resta stenar, som utgör delar av gravanläggningar. Det finns även gravar i form av fyra runda stensättningar. En av dessa undersöktes arkeologiskt 1972 och visade sig innehålla en hällkisVadstuguberget ligger 185 m över havet och har vidsträckt utsikt över sjön Åsunden. Korpberget, som nås via samma uppfart, har rester av en fornborg. Bra klättringsmöjligheter


Fiske runt Björkfors


Björkern


Björkern är en sjö alldeles vid Björkfors som är 41 meter djup och har en yta på 5,41 kvadratkilometer. I sjön Björkern finns det möjlighet till sommar- och vinterfiske. De arter som finns är: Abborre, bergsimpa, björkna, braxen, gädda, gärs, lake, löja, mört, nors, röding, sarv, siklöja.


Åsunden


Åsunden är den största sjön i Kindabygden med en vattenyta på drygt 5 500 ha. Sjön karaktäriseras som en sprickdals- och klarvattensjö. Största uppmätta djup är ca 60 meter och medeldjupet ligger på 20 meter. Här finns det också möjlighet till sommar- och vinterfiske. De arter som finns är: Gädda, abborre, gös, lake, ål och siklöja.


Turist- och kulturaktörer


Ateljé Folkan


På Ateljé Folkan i Björkfors kan man beskåda utställningar av djur- och naturmåleri av hög kvalité. Målningarna är framställda med olika tekniker såsom blyerts, tusch, akvarell-, akryl- och oljemålning.

Utöver utställningarna i ateljén så går det även att beställa målningar.


Basunda Gård


Basunda gård erbjuder olika former av jakt, dels andjakter på gårdens natursköna skogsdammar och dels jakt på vilt. Den andjakt som bedrivs är uppflogsjakt på gräsänder, knipor och krickor. Viltjakten bedrivs i form av vak-, smyg- och drevjakt med hundar. Möjlighet finns även att delta i jakt på vildsvin med ställande hund.


Basunda Gård erbjuder också olika former av festgrillning till grupper.

På gården finns dessutom ett godkänt slakteri där man slaktar, besiktigar och styckar nöt, får och vilt. 


Björkfors Arthouse


På Björkfors Arthouse kan man som besökare ta del av keramik och målningar. Under perioden 15:e juni till 1:e september så håller Arthouse Art-butiken öppet där det går att köpa eller beskåda konst.

Utöver butiken så anordnas det under sommarhalvåret ett antal kurser på olika teman.


Björkfors Vandrarhem


Björkfors vandrarhem är beläget i lugn och naturskön miljö. Vandrarhemmet är handikappvänligt och har 10 rum med 32 bäddar i 2- och 4-bäddsrum. Det finns även möjlighet till konferens och festlokal med kök, servering av frukostbuffé och middag till grupper. Vandrarhemmet erbjuder dessutom kanot-, kajak- och cykeluthyrning, kaffeservering, fiskekortsförsäljning samt GPS-turer och målarkurs. 

Konferens- och festlokal för max 60 personer finns. Lägenhet för självhushåll finns i anslutning till vandrarhemmet.

På vintern erbjuder även vandrarhemmet olika vinterpaket som bland annat innehåller långfärdskridskor. De flesta gäster kommer från Sverige men andelen utländska gäster ökar varje år och många stannar flera dagar för att uppleva Kindatrakten. Björkfors vandrarhem har ca 2000 gästnätter per år.


BP nostalgimack


BP Nostalgimack i Björkfors har det mesta för den som vill återuppleva forna tiders bensinstationer. Här finns allt bevarat från bensinpumpar till inredning. Macken fungerar dessutom som centralpunkt för diverse arrangemang, ofta med motortema, varje år.


Ryda jakt och fiske


Ryda gård erbjuder  boende i 6 äldre byggnader som alla håller hög standard och är stilfullt inredda.  I gårdsrestaurangen serveras mat från trakten, nyfångad fisk från Åsunden, vilt från skogen t ex älg, hjort, rådjur och vildsvin samt bär och svamp. Restaurangen erbjuder allt ifrån enklare måltider, bufféer till 3-rättersmiddagar. 

Här arrangeras även festmiddagar, högtidsdagar och bröllop. Restaurangen har fullständiga rättigheter. I Café Sjöstugan som ligger vid Åsundens strand finns kaffe-och glassförsäljning.

Ryda erbjuder även ett spännande gädd- och gösfiske i sjön Åsunden. Båtar och utrustning finns att hyra. Lokala fiskeguider och fisketurer med större båt utrustad för trollingfiske. På gården finns även en fiskebutik där man kan handla allt från fiskekort, drag, rullar, spön, kläder mm. Ryda jakt och fiske har ca 2 000 gästnätter per år.


Valö Café och festplats


Valö är en ö i sjön Björken alldeles utanför Björkfors. På Valö finns Valö festplats med café- och restaurang med fullständiga rättigheter. Där arrangeras en mängd evenemang varje sommar, där bland annat allt från lokala förmågor till Sveriges absoluta artistelit uppträder.

Björkfors GoIF äger Valö och arrenderar ut cafébyggnad och dansbana till Valö festplats och Café. Björkfors GoIF arrangerar själva dans- och hantverksdag och hyr ut dansbanan även till privata tillställningar såsom bröllop och annat firande.


Villa Rosenäng


Villa Rosenäng kan erbjuda lägenheter med 2 rum och kök med balkong. Dubbel- och enkelrum av olika slag uthyres också. Det finns även uthyrning av roddbåt och kanot med tillhörande flytvästar. Det finns också cykeluthyrning för den som vill ge sig ut och uppleva den vackra naturen landvägen. Fiskekort kan köpas för området. Under delar av året anordnas också olika kursverksamheter. Villa Rosenäng har ca 200 gästnätter per år.